Epomast

Epomast on 2-komponenttinen epoksitasoite. Helppo hioa. Käytetään vesilinjan ylä –ja alapuolella lasikuitu-,metalli,alumiin –ja puupinnoille.


Käyttöturvallisuustiedote

Tuoteseloste